Aicinām uz ģimenes dziedināšanas rekolekcijām pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības

 

 

Sv. Terēzes no Bērna Jēzus draudzes namā O. Vācieša ielā 6

 

 2. jūnijā pl. 18.00 vakariņas un lekcija (lasīs pr. Arnis Maziļevskis)

 

3. jūnijā pl. 9.00 Sv. Mise ar laudēm kapelā

10.00 – 13.00 divas lekcijas ar nelielu pārtraukumu

13.00 pusdienas

14.00 laiks anketu aizpildīšanai (lai saņemtu anketas, lūdzu, iepriekš atsūtiet savu e-pasta adresi uz lwlatvia@gmail.com un anketas izprintējiet)

15.00 lekcija

16.15 – 17.45 paraliturģija (vadīs pr. Arnis Maziļevskis)

18.00 vakariņas

 

Vēlamais ziedojums 15 eiro, laulātajiem – 10 eiro no personas; bērniem dalība bez maksas. 

Johannesa Hartla lekciju video no konferences

( daļa no konferences Mīlestības ugunī ierakstiem) Spied uz zemāk norādīto saiti:

https://youtu.be/L2ydeNN8GPU?list=PLThYJNBPaHbbrzY_M0OIFjaCOQm22Y4Up

Viena no lekcijām;

 

 

Šovasar izdevniecībā „Dzīvības straumes” iznākušas jaunas grāmatas…

Veronika Viljamsa, „Prieks pakļauties Viņam”

Šī nelielā grāmata vēsta par pakļaušanos, bet jau pats vārds ‘pakļaušanās’ dažu iemeslu dēļ daudziem šķiet biedējošs, un bieži vien viņu pirmā doma ir šāda: ‘no kā man būs jāatsakās?’ – un pēc tam: ‘vai tas nozīmē, ka es zaudēšu kontroli pār visām savas dzīves situācijām?’

Daudzi no mums mēdz domāt, ka ‘Dievs palīdz tiem, kuri palīdz paši sev.’ Taču autore Veronika Viljamsa ir pārliecināta, ka Dievs mums palīdz pat vēl vairāk, kad mēs nolemjam ļaut Viņam pilnībā mūsos valdīt. Viņš mums ir devis Brīvo Gribu, un tas atkarīgs no mums pašiem, cik lielā mērā mēs Viņu ieaicinām savā dzīvē!

Viņa raksta: „Es esmu atradusi brīnumainu prieku, tieši ‘pakļaujot’ savu dzīvi Dieva, mūsu Tēva, gribai, un piedzīvojusi Viņa pārsteidzošo un mīlošo vadību daudzējādos veidos! Tāpēc es uzrakstīju šo grāmatu, lai palīdzētu nomierināt jebkādas bailes, kas vienam otram varētu būt, un ceru, ka, iepazīstoties ar manu pieredzi, lasītājs sāks reāli izprast ‘pakļaušanos’ un tādējādi tiks iedrošināts atrast to pašu prieku arī pats savā dzīvē.”

Veronika Viljamsa ir viena no kustības „Mātes lūgšanas” (tagad izplatīta jau aptuveni 100 valstīs) dibinātājām. Šīs kustības dalībnieces, mātes un vecmāmiņas, regulāri pulcējas lūgšanu grupās, lai aizlūgtu par saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc grāmata „Prieks pakļauties Viņam” ir papildināta ar materiāliem, kas noderēs, organizējot šādas grupas arī Latvijā.

 

 

 

Liks Lannuā, „…Jo viņi tiks mierināti”

 

Autors Liks Lannuā, pēc tautības beļģis, ir dzimis Šveicē, precējies un ģimenes tēvs. Kādreiz bijis uzņēmējs, bet kopā ar savu laulāto draudzeni vadījis neskaitāmas rekolekcijas pieaugušajiem un bērniem Francijā un Beļģijā; iesaistījies uzklausīšanas un aizlūgšanas kalpojumā kopš vairāk nekā trīsdesmit gadiem.

Cilvēki bieži vien savos pārbaudījumos paliek vientuļi un nesaprasti. Uzklausīt pārbaudījumu piemeklētus cilvēkus un par viņiem aizlūgt mūsdienās ir visai izplatīts kalpojums daudzās kristīgās aprindās. Sniedzot atbilstošas liecības, šīs grāmatas autors stāsta, kā vēl joprojām Dievs mierina noskumušos un kā kristieši var būt līdzstrādnieki šajā Dieva darbā.

 „Mieriniet, mieriniet Manu tautu!” Dievs saka jau Vecajā Derībā (Is 40,1) Ikviens kristietis ir aicināts atsaukties uz šo aicinājumu un kalpot saviem brāļiem un māsām. Pārtrauksim domāt tikai par to vien, kas vajadzīgs mums, palūkosimies apkārt un raudzīsim saskatīt, pēc kā alkst un slāpst viņi!

 

„Šī grāmata nav nedz teoloģisks traktāts, nedz rokasgrāmata ar gatavām receptēm.

Tā ir saprātīga, apgaismota, pienācīgi dokumentēta un visnotaļ konkrēta liecība, ko sniedz laji, kuri uzrunā Dieva tautu, mierina un uz dziedināšanas un izaugsmes ceļa uzved vīriešus un sievietes, kuri ir Dieva, mūsu Tēva, mīļotie bērni. Grāmata lieliski ataino vienu no pāvesta Franciska galvenajām prioritātēm, proti, Kristus Sirds žēlsirdību.” (no Mons. Andrē Žozefa Leonāra priekšvārda) 

MANĀ SIRDĪ UGUNS

Johanness Hartls

MANĀ SIRDĪ UGUNS

MANS SATRAUCOŠAIS CEĻOJUMS LŪGŠANĀ

“Esmu pārliecināts, ka atgriešanās lūgšanā, no jauna atklāta lūgšana 21. gadsimtā ir pasaules steidzamākā un svarīgākā vajadzība. Es joprojām palieku pie domas, ka lūgšana, kas nenorimst ne dienu, ne nakti, ir tieši tā radikālā un pravietiskā zīme, kuru mums pašlaik vajag visvairāk. Tāds apgalvojums izklausās absurds, neprātīgs iepretī šīs pasaules postam un mūsu sabiedrības nebūšanām, kas brēc pēc acīmredzami iedarbīgas rīcības. Varbūt tas arī ir absurdi un neprātīgi. Un tomēr es ticu, ka aicinājums uz lūgšanu, kas nemitējas 24 stundas diennaktī, izriet no Bībeles un ka tam ir labs pamatojums visā Baznīcas un garīguma vēsturē. Visbeidzot – ne jau teoloģiskas atziņas ir motors, kas visā šajā lietā dzen uz priekšu mani personiski; es vienkārši neesmu spējīgs dzīvot normāli.”

Dr. JOHANNESS HARTLS  dzimis 1979. gadā, mīl ceļot, gleznot, komponēt un rakstīt. Pēc studijām veltījies sava lielā, fascinējošā sapņa piepildīšanai un izveidojis Augsburgas Lūgšanu namu, kur lūgšanas nenorimst ne dienu, ne nakti. Pieprasīts lektors dažādās konferencēs visā Eiropā. Dzīvo Augsburgā kopā ar sievu un četriem bērniem.

www.gebetshaus.org

Ieskats Mehr konferences norisē- lekcija;

 

Grāmata "Mīlestības mudināti"

Nekad vēl neesmu sastapis cilvēku, kas būtu tā iespaidojis kādu tautu, kā to spējuši Rolands un Heidija Beikeri Mozambikā; šis iespaids joprojām turpinās un pieaug. Pazemība, mīlestība un spēks parādās ikvienā ceļa pagriezienā. Šī iemesla dēļ ļaudis bariem plūst uz konferencēm, kurās Beikeri runā un lido pāri puspasaulei, lai būtu kopā ar viņiem kā misionāri. Cilvēki izmisīgi alkst uzzināt, kā Beikeri veic savas misijas. Rezultātā viņu ietekme izplatās no tautas uz tautu, jo Dieva tauta ir izslāpusi pēc patiesā Evaņģēlija, par kuru viņi liecina.

Kāds mans draugs ieradās Mozambikā, lai pāris nedēļu palīdzētu Beikeriem viņu kalpojumā. Atgriezies mājās, viņš sabruka un raudāja bez kāda acīmredzama iemesla. Vēlāk viņš saprata, ka raudājis, jo viņam „pietrūcis Jēzus”. Dienas kopā ar Heidiju un viņas kalpojumā bija bijušas tik neizsakāmi līdzīgas dienām, kad zemes virsū vēl staigāja Jēzus, ka viņš nemūžam vairs nespēja dzīvot kaut kā citādāk. Apziņa, ka viņš vairs neatrodas šajā gaisotnē, lika viņam raudāt pēc tā, kā trūka. Ak, kaut jel šīs izmisuma asaras pēc tā, kas varētu būt, lītu vēl daudz vairāk!

Grāmata Mīlestības mudināti atklāj viņu pastāvīgo panākumu „noslēpumu”. Tas ir Evaņģēlijs – tāds, kādu to mācīja un ar kādu saskaņā dzīvoja Jēzus. Šī grāmata ir dziļa savā vienkāršībā, kaut arī ikviena lappuse ir pilna ar atklāsmēm. Tā noteikti jāizlasa visiem, kuri vēlas būt spējīgi apliecināt gan spēku, gan sirdsskaidrību.

 

Bils Džonsons

Mācītājs Bēteles draudzē,

Redinga, Kalifornija

Sarakstījis grāmatas Vaigu vaigā ar Dievu

un Kad Debesis pārņem zemi

 

 

Dieva bērnu pilnvaras

Būtisku apjomu šajā krājumā ieņem tēva Ovilas Melansona scs (Svētā Krusta kongregācijas locekļa) brošūra „Eksorcismi un laju pilnvaras”. Kā uzsver tēvs Melansons, mūsdienās kristiešu – kā garīdznieku, tā laju – vidū bieži valda uzskats, ka eksorcismu drīkst veikt vienīgi priesteri ar īpašu bīskapa atļauju. Tomēr patiesībā šis uzskats attiecas tikai uz lielo jeb svinīgo eksorcismu – pārbaudiet Katoliskās Baznīcas katehisma 1673. paragrāfā! Tēvs Melansons atgādina, ka pastāv divu veidu dogmas: katoliskās ticības patiesības un dievišķās ticības patiesības. Dievišķās ticības patiesības ir tās, kas nepārprotami izteiktas Svētajos Rakstos. Jēzus vārdi: „Bet tiem, kas tic, ies līdzi šādas zīmes: Manā Vārdā tie izdzīs dēmonus…” (Mk 16,17) ir domāti visiem kristiešiem! Protams, lajiem, veicot privātu eksorcismu, jāievēro vajadzīgā piesardzība, turklāt laji drīkst runāt tikai savā, ne Baznīcas vārdā.

Brošūras turpinājumā tēvs Melansons sīkāk raksturo dēmoniskās ietekmes un darbības, īpaši pakavējoties pie uzmācības un apsēstības. Autors brīdina, cik bīstama var būt iesaiste okultismā, kas visbiežāk arī noved pie dēmoniskas atkarības un ar to saistītajām mocībām. Taču viņš neaizmirst arī piebilst, ka ne vienmēr dēmons uzbrūk cilvēkiem tikai šo cilvēku grēku dēļ vien. Arī patiesi ticīgi ļaudis un pat svētie ir piedzīvojuši dēmona uzmācību vai retākos gadījumos arī apsēstību. Dievs to pieļauj viņu dvēseles svēttapšanas labā.

Lai kāds būtu dēmonisko uzbrukumu iemesls, kristiešiem jābūt gataviem ar to cīnīties, atvieglojot savu brāļu un māsu mokas. Par iemesliem un to, kā šiem dēmona nomāktajiem palīdzēt, stāsta tēvs Rufuss Pereira, daloties savā pieredzē. Daudzi lasītāji atcerēsies viņa vizītes Latvijā un to, cik daudziem šis priesteris eksorcists ir palīdzējis.

Tā kā dēmons mūsu dzīvē var ienākt ne tikai mūsu pašu, bet arī mūsu dzimtas piederīgo grēku dēļ, nepieciešams aizlūgt par mūsu ciltskoku un, ja iespējams, par to svinēt arī Sv. Misi. Grāmatā atrodami gan padomi, kā labāk šai Misei sagatavoties, gan arī ieteikumi pašas Mises svinēšanai. Plašas anketas un aptaujas dažādās jomās palīdzēs sameklēt galvenos cēloņus, kāpēc ciešam no dēmoniskās ietekmes. Ja nav iespējams par dzimtas sakņu dziedināšanu svinēt Sv.Misi, piedāvājam izmantot „Ātro lūgšanu” – īsu kopsavilkumu, kas mums palīdzēs uzvarēt sātanu.

Visbeidzot šajā grāmatā ievietotas arī pazīstamas un ne tik pazīstamas lūgšanas, kas mums var noderēt garīgajā cīņā. Sevišķi jāuzsver pāvesta Leona XIII eksorcisms pret sātanu un dumpīgajiem eņģeļiem. Šo lūgšanu ļoti iesaka arī tēvs O. Melansons savā brošūrā.

Noslēgumā jāpiemin kāds īpašs, līdz šim mazāk zināms lūgšanas veids – dziedināšanas vēstuļu rakstīšana. Šādas vēstules var izrādīties ļoti nozīmīgas mūsu iekšējā dziedināšanā un atbrīvošanā.

Tādas, lūk, pilnvaras – aizlūgt par sevi un citiem, ieskaitot arī eksorcisma izmantošanu – mums devis Kungs; Viņš arī vēlas, lai mēs tās sekmīgi pielietotu garīgajā cīņā!

Video: Žozefs Bastēns 2. rekolekciju lekciju cikls par depresiju

KĀ MAINĪT SAVU VĪRU?

MEDŽUGORJES DRAUGS,  Rokasgrāmata attiecību uzlabošanai ģimenēKĀ MAINĪT SAVU VĪRU?

 

Grāmatas vērtība nav meklējama slavenā vai nozīmīgā personībā, kura aizraujoši raksta žurnālos. Nē, grāmata iemanto visaugstāko iespējamo ticamību, kad paši cilvēki, to izlasījuši, liecina, ka tā ir vērtīga; cilvēki, kādus varam sastapt ik uz soļa, no ļoti dažādām ekonomiskām un sociālām šķirām un kultūrām. Un, tā kā tagad šī grāmata izplatās daudzu tautu vidū, mums atkal un atkal tiek stāstīts, kā „tā mainīja manu dzīvi – vairāk nekā jebkura cita grāmata, ko esmu lasījis / usi”. To lasa daudz – divas, trīs, piecas un vairāk reižu. Jūs tiekat sātināti, apgaismoti, dziedināti, pārveidoti un apveltīti ar spēku – kā šie cilvēki, kuri liecina:

 

1998. gada 15. decembrī

„Es smējos, raudāju un gavilēju, lasot Kā mainīt savu vīru, un esmu izlasījusi vēl tikai pusi no grāmatas!”

  Ontārio, Kanāda

 

1997. gada 26. novembrī

„Es guvu prieku no grāmatas Kā mainīt savu vīru un esmu nolēmusi dzīvot saskaņā ar to. Esmu jauna sieviete ar trim jaukiem dēliem un brīnišķīgu vīru, bet vēlos sacīt, ka labākais ir vēl tikai priekšā – ar jūsu grāmatas palīdzību.”

Frenčvila, Menas štats

 

2000. gada 13. janvārī

„Šo grāmatu man uzdāvināja brālis. Es jūtos svētīta ar šo brīnišķīgo grāmatu. Manās rokās tā nonāca kādā kritiskā dzīves brīdī; tā nekavējoties sāka manu dzīvi savest kārtībā. Es gribētu, lai ikvienai man pazīstamai sievietei būtu šī grāmata.”

Haipointa, Ziemeļkarolīnas štats

 

1998. gada 13. aprīlī

„Bez jūsu grāmatas Kā mainīt savu vīru es būtu gluži pagalam. Šī grāmata man deva spēku, kas man izmisīgi bija nepieciešams, lai es paliktu neatlaidīga.”

 „Šī grāmata atvēra man acis jauniem, vajadzīgiem skatījumiem… aizskāra manu sirdi, un es ticu, ka tā var dziedināt mūsu sabiedrību.”

 

Klostermāsa no Bjūtas Montānas štatā

Džons Dousons

Vai esat kādreiz sev pavaicājuši, ko Dievs par jums domā? Vai jums ir grūti ticēt, ka Viņš jūs mīl tik ļoti, kā Bībelē sacīts? Dievs ir tik liels un dažreiz mums šķiet tik tāls – bet kāds Viņš ir patiesībā? Vai jūs Viņu tiešām pazīstat? Jūs esat lietas kursā par Viņa baušļiem, bet vai jūs kaut ko zināt par Viņa emocijām vai raksturu?

Viena no Bībeles visbrīnišķīgākajām atklāsmēm ir tā, ka Dievs ir mūsu Tēvs. Par ko jūs domājat, kad dzirdat vārdu “tēvs”? Vai jūs automātiski iedomājaties par aizsardzību, augstsirdību, pieķeršanos, maigumu? Vai arī vārds “tēvs” jūsos rosina dažādas ainas? Dievs Bībelē atklājas kā maigs un līdzjūtīgs Tēvs, kam ir cieša līdzdalība ikkatrā mūsu dzīves sīkumā. Tas nav tikai skaists vien, bet arī patiess attēls. Taču, kā liekas, katrs cilvēks sev rada atšķirīgu priekšstatu par to, kas ir Dievs, jo mēs neapzināti tiecamies savu izpratni par Dievu Tēvu saistīt ar izjūtām un iespaidiem, kādi mums ir par mūsu šīszemes tēvu. Pieredze, ko ikviens cilvēks ieguvis saskarsmē ar autoritātes cilvēciskajiem pārstāvjiem, parasti atspoguļojas veidā, kādā mēs sarunājamies ar Dievu. Pozitīva pieredze mums dāvā dziļāku Dieva pazīšanu un izpratni, gluži tāpat kā negatīva rada izkropļotus priekšstatus par Tēva mīlestību uz mums.

Mūsdienās ilgstošāk kā jebkad agrāk pasaules vēsturē cilvēkiem ir iespēja dzīvot neprecēta cilvēka dzīvi. Pusaudžu dzimumattīstība aizsākas daudz agrāk savukārt ģimenes nodibināšanas laiks tiek atlikts. Statistika rāda, ka Austrālijā vidējais laulībā stāšanās vecums vīriešiem 1981. gadā bija 26 gadi, savukārt  2001. gadā tas jau bija sasniedzis 31 gadu. Kas attiecas uz sievietēm, tad salīdzinoši ar 1981. gadu, kad sievietes laulībā stājās vidēji 23 gadu vecumā, 2001. gadā tas ir noticis vidēji 29 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka dzimumdzīvei nobriedis cilvēks gaida attiecību nodibināšanu gandrīz 20 gadus, bet dažos gadījumos – arī vēl ilgāk. Mūsu, plašsaziņas līdzekļu vadītā, sabiedrība tiek vajāta ar vēsti: „ja tev tas nav tagad, tev tā nav vispār…” Šāds apgalvojums spiež jaunu un neprecētu cilvēku uz seksuāli aktīvu dzīvi. Nesen kāda populāra žurnāliste vienā no laikrakstiem dalījās savos iespaidos par mūsdienu kultūru: „Pašreizējā situācijā ir kļuvis neiespējams pasargāt bērnus no kultūras, kura ir pārsātināta ar seksualitāti rosinošiem tēliem. Sestdienas rīta multfilmas ir piebārstītas ar vieglās pornogrāfijas mūziku, mazām meitenēm veikali piedāvā striptīza dejotāju seksīgos zeķturus, bet ainavas ceļu malās rotā uzraksti: „Par ilgstošāku seksu…” Neskatoties uz tādu žurnālu kā „Dolly” un „Girlfriend” izdevēju iebildumiem, ka viņu mērķauditorija ir 16-gadīgas meitenes, pētījumi rāda, ka pārsvarā  šo izdevumu lappuses, kurās plaši tiek aprakstītas anālā seksa priekšrocības, šķirsta 11, 12 un 13-gadīgās…”

ieskats pagājušās konferences norisē:

Es jums gribu liecināt un reizē arī mācīt to, kā dzīvot un kā

izkļūt no depresijas. Astoņdesmitajos gados man bija depresija. Es tajā laikā studēju filozofiju un teoloģiju. Es biju arī … draudzē. Es atradu kādu kopienu. Tajā laikā es nodarbojos ar daudzām brīnišķīgām kristīgām lietām – mācījos, studēju visu par Bībeli, par draudzi, gandrīz katru dienu gāju uz Baznīcu, katru dienu daudz lūdzu, biju tāds ļoti hiperaktīvs, pat pārāk aktīvs. Un kādu dienu man uznāca depresija. Es nevarēju saprast kāpēc. Es biju kristietis, biju ticīgais, es biju nodevies kristietis. Kā Dievs varēja pieļaut manā dzīvē depresiju? Daudziem cilvēkiem ir depresijas, tāpēc, ka viņi ir darījuši lielus grēkus. Cilvēkiem bija depresijas, jo viņi praktizēja okultismu. Citiem bija depresijas, tāpēc, ka viņiem bija grūti viņu dzīvēs. Ir ļoti daudz iemeslu, lai varētu būt depresija.

Kungs, dāvā man žēlastību saņemt visu manu būtību no Tevis, pieņemt sevi tādu, kāds es esmu. Tu pats esi mani radījis ar mīlestību, Tu pats esi gribējis, lai es būtu. Atver manu sirdi, lai es dedzīgi vēlētos būt.
Dāvā man žēlastību saņemt radības dzīvību, pieņemt Tevi kā manu Dievu un Pestītāju.
Šodien, Kungs, ar Tavu žēlastību es izvēlos dzīvību. Liec manā sirdī dedzīgu vēlēšanos sacīt dzīvībai „jā”. Atver manu sirdi, lai es saņemtu dzīvību pārpilnībā.

Māsa Brīge Makkenna / Henrijs Laibersets „Brīnumi notiek”
Endrjū Komiskis, „Plaisas laulības skaistumā” Laulības atbrīvošana no grēka seksualitātes un attiecību jomā
Anna Merlo „Spēt atlaist...” Šajā grāmatā Anna Merlo mums atgādina atbrīvošanas darbu, ko paveikt nācis Kristus. Viņš vēlas mums iemācīt atsvabināties no viltus pienākumiem pret mūsu vecākiem, lai mēs, paši kļuvuši brīvi, spētu savukārt atlaist savus bērnus.
Valerio Albiseti. Kā nodzīvot kopā visu mūžu.