15 dienu lūgšanas

Rozlīna Deglēra, Žoela Gišāra, Piecpadsmit dienu lūgšanas kopā ar tēvu Mariju Eugēniju no Bērna Jēzus – karmelītu, Dzīvības Mātes institūta dibinātāju.

Svētīgātēva MarijasEugēnija dzīve sniedz spilgtu liecību par vienību ar Kristu, paklausību Svētajam Garam un dēla uzticību Jaunavai Marijai. Šo garīgās dzīves piepildījumu viņš īsteno ar klusās jeb sirds lūgšanas palīdzību:

 Lūgšana nav nekas cits kā mīlestības pilna ticība, kas meklē Dievu. Lūgšana ir kontakta nodibināšana ar Dievu, lai apmainītos ar Viņu mīlestībā. Tā ir saruna.

Šīgrāmata palīdzēs uzsāktlūgšanas ceļu, atklāt Dieva mīlestības dziļumus un, balstoties ticības tikumā, māca no dienas dienādzīvot Kristus klātbūtnē SvētāGara spēkā !

 

Andris Kravalis,

Dzīvības Dievmātes institūta priesteris

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt