Katoļi, mostieties! Marino Restrepo

Centīsimies patiesi mīlēt cits citu ar tādu pašu mīlestību, ar kādu Jēzus mūs ik dienas māca mūsu sirdīs. Mēs visi zinām, ka tas ir vienīgais ceļš un patiesā atbilde, ja mums ir jāievieš reālas pārmaiņas un jāraisa reālas atgriešanās Baznīcā, kas savukārt dāvās izmisīgi nepieciešamo labklājību ģimenēs.

 

„Šajā grāmatā Marino Restrepo, cik vien dziļi iespējams, ietiecas mūsdienu reālās Katoliskās Baznīcas sirdī. Viņš izpēta Baznīcas garīgo stāvokli tās attiecībās ar Dievu un pienākumos, ko Dievs tai uzticējis.

 

 Marino tēlotā aina nav visai jauka un patīkama, tas drīzāk ir pilnīgs šo grūto laiku attēls – laiku, caur kuriem savā ceļojumā iet universālā Baznīca.

 

Izaicinājumi, kam mums jāstājas pretī, nav vienkārši, un nedrīkst tos atstāt pašplūsmā – lai tie ar laiku atrisinātos paši; tā nebūs. Gluži pretēji, katram atsevišķam katolim ir aktīvi jāiesaistās to daudzo brūču dziedināšanā, ko cirtuši smagi grēki Baznīcā, ievainojot miljoniem ticīgo visā pasaulē.

 

Laiki ir grūti, un Katoliskā Baznīca daudzos līmeņos ir inficēta pašā sirdī kopš lielajām kultūras un sabiedrības pārmaiņām 60. gados.

 

Autors jūs aicina piebiedroties viņam šajā misionāra ceļā un atklāt, kāds ir patiesais stāvoklis garīgajā cīņā, ar kuru mūsdienās sastopas itin visi kristieši.”

 
 
 
Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt