Prasme mīlēt tā, kā mīl Dievs

PRASME MĪLĒT TĀ, KĀ MĪL DIEVS Anna Merlo Radot mūs pēc Sava attēla, Dievs mums ir devis spēju mīlēt tā, kā mīl Viņš pats. Tomēr šo vērtīgo dāvanu ir ļoti grūti attīstīt. Tā kā vīrišķais un sievišķais aspekts mūsos un ap mums nereti ir viens ar otru pretrunā, mums jāmācās nodibināt starp tiem mieru, lai atjaunotu šo abu identitāšu līdzsvaru. Mīlēt ir jāmācās, un nepieciešama mūsu sadarbība, lai pārvarētu mūsu ievainojumu izraisītās aiztures. Šis process palīdzēs arī atrisināt mūsdienās izplatīto vīrišķības krīzi. Tātad mums jāatgriežas Mīlestības skolā un jāieklausās, ko māca Tēvs. Šī grāmata domāta ikvienam no mums, jo mēs visi esam aplam ieaudzinātas emocionālas uzvedības gūstekņi. Tā dāvā jaunu cerību kā vīriešiem, tā sievietēm – cerību atgūt mūsu cēlumu, sasniedzot Tēva dēlu un meitu pilnbriedu –, un vadīs viņus ceļā, lai viņi spētu mīlēt patiesi. Mācīsimies no Tā, kurš vienīgais prot mīlēt!

Anna Merlo, precējusies un piecu bērnu māte, veic mācīšanas un garīgās līdzgaitniecības kalpojumu harizmātiskajā kustībā, kuras mērķis ir sekmēt kristiešu vienotību. Viņa vada sesijas, lai palīdzētu personām, kuras vēlas piedzīvot savas Dieva bērnu identitātes atjaunotni, kā arī kopā ar savu vīru piedāvā sesijas laulātajiem.

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt