Skandalozā žēlsirdība, I daļa.

Māsa Emanuēla Maijāra, Kad Dievs iet par tālu…, Stāsti, 1. daļa ; Daudziem mūsu laikabiedriem dzīve ir ļoti grūta, dažiem pat nežēlīga. Tāpēc, nemaz neslēpjot ēnas, kas gulst pār mūsu nākotni, es vēlējos piedāvāt vienu otru taciņu, lai jūs, aizverot grāmatu, varētu sacīt:

 „Ak, cik Dievs ir labs, es nekad nebūtu iedomājies / iedomājusies, ka Viņš ir tik labs!” Mans (slepenais) mērķis ir panākt, lai jūs iekristu Viņa apskāvienos! Un aicināt, lai jūs tajos paliktu, izbaudīdami svētlaimi! Visi varoņi, kuru stāstus esmu izraudzījusies šai grāmatai, vēlas saukt, ka šī Sirds, kas jūs mīl līdz neprātam, ir arī jūsu tuvumā, lai kas jūs būtu. Viņi ir pazemīgas neatlaidīgā aicinājuma atbalsis – aicinājuma, ko raida visvairāk izslāpušais pēc mīlestības.

 

Un kurš tas ir? Žēlsirdības Ķēniņš!

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt