Tims Genārs STIPRĀKS PAR NAIDU

Tims Genārs dzimis piecdesmito gadu beigās. Ir precējies, četru bērnu tēvs. Francijas dienvidrietumos strādā par biškopi, savā fermā uzņemot grūtībās nonākušus cilvēkus. Šajā grāmatā viņš mums piedāvā savu autobiogrāfiju, kas ir skaists, cerības un ticības piepildīts vēstījums. PAPILDUS IZDEVUMS 2015. GADĀ

Tims Genārs
Stiprāks par naidu

“Mana dzīve ir tikpat dziļām rētām izvagota kā mana seja.
Mans deguns vien ir piedzīvojis divdesmit septiņus
lūzumus. Divdesmit trijos gadījumos tam par iemeslu ir
bijis bokss, četros – mans tēvs. Visnežēlīgākos sitienus
esmu saņēmis no tā, kuram būtu vajadzējis mani ņemt aiz
rokas, sakot: “Es tevi mīlu””.
Tims ir “nezāle”. Mātes pamests un tēva piekauts līdz
nāvei, viņš piecu gadu vecumā kļūst par Sociālās
palīdzības bērnu. Dzīve audžuģimenēs un kolonijās,
nežēlības un pazemojumi viņam māca varmācību un
naidu. Tomēr viņa lielās alkas pēc brīvības un mīlestības
viņu noved Parīzes ielās, kur, nejauši sastopot dažādus
cilvēkus, viņš nerimtīgi tiecas atrast cilvēcību un laimi…
Šī grāmata ir ne vien aizkustinoša liecība par izpostītu
bērnību, bet arī brīnišķīga slavas dziesma mīlestībai,
piedošanai un dzīvei.

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt