Visumazais

Jaunākā grāmata - VISUMAZAIS.

Liks LANNUĀ

ir netipisks reliģisku grāmatu autors. Viņš ir precējies, daudzbērnu ģimenes tēvs un aktīvi darbojas savā profesijā. Šī laicīgā vide liek paraudzīties uz garīgām realitātēm no neierasta redzesleņķa, kas vienlaikus sniedz informāciju un nav arī atrauts no dzīves konkrētības, tāpēc patīk lasītājiem, kuriem tā ir ikdiena. Le Sarment-Fayard izdevniecība Parīzē jau ir izdevusi Lika Lannuā grāmatu „Mūžīgā ikdiena”, kas viņam sagādāja popularitāti. Latviešu valodā izdevniecībā Dzīvības Straumes ir iznākusi viņa vēlāk sarakstītā grāmata „…Jo viņi tiks mierināti”.

 

Reiz pavasara dienā kāds ceļinieks atstāj Nazareti un dodas uz Ain Karemu Jūdas kalnos. Viņš seko Marijas pēdās, kad tā reiz devās pie savas māsīcas Elizabetes. Autora pārdomu vadmotīvs ir Apmeklēšanas notikums. Šī ceļojuma laikā viņš apcer topošas dzīvības noslēpumu tā bioloģiskajā, psiholoģiskajā un garīgajā kopumā un VISUMAZĀ, Mātes klēpī apslēptā Jēzus atklāsmes gaismā.

 

„Autoram piemīt patiesi oriģināla garīga intuīcija,” atzīmē monsinjors Tomazo, Bīskapu komisijas ģimenes jautājumos prezidents Francijā. Viņš turpina: „Aizraujošā veidā autors prot apvienot Bībeles lasīšanu ar mūsdienu zinātņu atzinumiem par bērna attīstību no ieņemšanas brīža. Bet Svēto Rakstu, filozofisku un zinātnisku avotu saskaņošana Baznīcas gaismā prasa zināmu uzdrošināšanos!”

 

Grāmata, ko var lasīt kā pienācīgi dokumentētas, precīzas un saistošas ceļojuma piezīmes. Īpaši tā sajūsminās māmiņas un sievietes, kuras par tādām vēl tikai kļūs, kā arī visus, kuri mīl dzīvi kopš mātes klēpja. 

 

Šovasar izdevniecībā „Dzīvības straumes” iznākušas jaunas grāmatas…

Veronika Viljamsa, „Prieks pakļauties Viņam”

Šī nelielā grāmata vēsta par pakļaušanos, bet jau pats vārds ‘pakļaušanās’ dažu iemeslu dēļ daudziem šķiet biedējošs, un bieži vien viņu pirmā doma ir šāda: ‘no kā man būs jāatsakās?’ – un pēc tam: ‘vai tas nozīmē, ka es zaudēšu kontroli pār visām savas dzīves situācijām?’

Daudzi no mums mēdz domāt, ka ‘Dievs palīdz tiem, kuri palīdz paši sev.’ Taču autore Veronika Viljamsa ir pārliecināta, ka Dievs mums palīdz pat vēl vairāk, kad mēs nolemjam ļaut Viņam pilnībā mūsos valdīt. Viņš mums ir devis Brīvo Gribu, un tas atkarīgs no mums pašiem, cik lielā mērā mēs Viņu ieaicinām savā dzīvē!

Viņa raksta: „Es esmu atradusi brīnumainu prieku, tieši ‘pakļaujot’ savu dzīvi Dieva, mūsu Tēva, gribai, un piedzīvojusi Viņa pārsteidzošo un mīlošo vadību daudzējādos veidos! Tāpēc es uzrakstīju šo grāmatu, lai palīdzētu nomierināt jebkādas bailes, kas vienam otram varētu būt, un ceru, ka, iepazīstoties ar manu pieredzi, lasītājs sāks reāli izprast ‘pakļaušanos’ un tādējādi tiks iedrošināts atrast to pašu prieku arī pats savā dzīvē.”

Veronika Viljamsa ir viena no kustības „Mātes lūgšanas” (tagad izplatīta jau aptuveni 100 valstīs) dibinātājām. Šīs kustības dalībnieces, mātes un vecmāmiņas, regulāri pulcējas lūgšanu grupās, lai aizlūgtu par saviem bērniem un mazbērniem. Tāpēc grāmata „Prieks pakļauties Viņam” ir papildināta ar materiāliem, kas noderēs, organizējot šādas grupas arī Latvijā.

 

 

 

Liks Lannuā, „…Jo viņi tiks mierināti”

 

Autors Liks Lannuā, pēc tautības beļģis, ir dzimis Šveicē, precējies un ģimenes tēvs. Kādreiz bijis uzņēmējs, bet kopā ar savu laulāto draudzeni vadījis neskaitāmas rekolekcijas pieaugušajiem un bērniem Francijā un Beļģijā; iesaistījies uzklausīšanas un aizlūgšanas kalpojumā kopš vairāk nekā trīsdesmit gadiem.

Cilvēki bieži vien savos pārbaudījumos paliek vientuļi un nesaprasti. Uzklausīt pārbaudījumu piemeklētus cilvēkus un par viņiem aizlūgt mūsdienās ir visai izplatīts kalpojums daudzās kristīgās aprindās. Sniedzot atbilstošas liecības, šīs grāmatas autors stāsta, kā vēl joprojām Dievs mierina noskumušos un kā kristieši var būt līdzstrādnieki šajā Dieva darbā.

 „Mieriniet, mieriniet Manu tautu!” Dievs saka jau Vecajā Derībā (Is 40,1) Ikviens kristietis ir aicināts atsaukties uz šo aicinājumu un kalpot saviem brāļiem un māsām. Pārtrauksim domāt tikai par to vien, kas vajadzīgs mums, palūkosimies apkārt un raudzīsim saskatīt, pēc kā alkst un slāpst viņi!

 

„Šī grāmata nav nedz teoloģisks traktāts, nedz rokasgrāmata ar gatavām receptēm.

Tā ir saprātīga, apgaismota, pienācīgi dokumentēta un visnotaļ konkrēta liecība, ko sniedz laji, kuri uzrunā Dieva tautu, mierina un uz dziedināšanas un izaugsmes ceļa uzved vīriešus un sievietes, kuri ir Dieva, mūsu Tēva, mīļotie bērni. Grāmata lieliski ataino vienu no pāvesta Franciska galvenajām prioritātēm, proti, Kristus Sirds žēlsirdību.” (no Mons. Andrē Žozefa Leonāra priekšvārda) 

Jauns sākums kopā ar Jēzu 60 dienās. Ticības kurss jauniešiem – un ne tikai jauniešiem. Viens impulss dienā. Viens uzdevums, kas to konkretizē. 60 dienas, kas var izmainīt tavu dzīvi un palīdzēt izveidot patiesi tuvas, intīmas attiecības ar mūsu Kungu.
DIEVS IR IEMĪLĒJIES, Bruno Bertons, Žans Batists Burgiņons, 160. lpp., 2010.g. izdevniecība "Dzīvības straumes"
Klasiskās stundu lūgšanas. 360. lpp.( plānais papīrs, 110x 170 mm ) 2010.g., izdevniecība "Dzīvības straumes".
Dievs pārmaina, Tomislavs Ivančičs, 160 lpp. 2011.g. izdevniecība "Dzīvības straumes"