Par mums

DZĪVĪBAS STRAUME…

Pagātnē piedzīvotas pārmērīgi lielas ciešanas bieži rada ievainojumus, kuri mūs dara nespējīgus pilnībā pāvaldīt mūsu emocijas un seksualitāti. Tie traucē realizēt mūsu patieso identitāti. Mēs nezinām, kas patiesībā esam; lai aizsargātos, mēs ceļam mūrus ap sevi. Šie ievainojumi mūs var aizvest līdz grēkam.

Dievam, mūsu Tēvam, ir mīlestības nodoms ar katru no mums; ar savu mīlestību un savu spēku Viņš grib mūs dziedināt. Jēzū Kristū caur Svēto Garu Viņš piedod, atbrīvo, palīdz atkal atgūt mūsu identitāti un māca mīlēt un dzīvot patiesībā.

Dzīvības Straume ir pašatbalsta programma, kur darbs grupās ļauj iemācīties atkal uzturēt veselīgas seksuālās un savstarpējās attiecības ar citiem.

DZĪVĪBAS STRAUME…

laiks jūsu dziedināšanai
Viens no Dzīvības Straumes pamatprincipiem ir personiskās identitātes atjaunošana Bībeles perspektīvā un tas, ka autentiska dziedināšana notiek caur Krustu. Starp citu, šī programma ņem vērā personas veselumu un tās vēsturi. Tā palīdz atrast seksuālo un savstarpējo attiecību lūzuma saknes (disfunkcionāla ģimene, seksuāla un psiholoģiska ļaunprātīga izmantošana, atstātība, atgrūšana), kā arī seksuālās identitātes un savstarpējo attiecību problēmas, kuras rodas no tām (jūtu trūkums, savstarpēja atkarība, homoseksuālas tieksmes, seksuālas fantāzijas, pornogrāfija…), lai to visu atdotu Jēzus dziedinošajai darbībai.

Kā izlemt, vai šī programma ir domāta man?
1) Vai jums ir vēlēšanās atbrīvoties no seksuālās un emocionālās verdzības un kristiešu kopienā meklēt veselīgu draudzību, kura balstīta uz patiesu mīlestību.
2) Vai vēlaties padziļināt savas attiecības ar Jēzu Kristu un gribat,lai Viņš jums atklāj savus nodomus attiecībā uz jūsu seksualitāti.
3) Vai jūs vairs negribat noliegt savus ievainojumus un palikt to verdzībā? Vai vēlaties atzīt savu pašreizējo stāvokli, kā arī sāpīgās realitātes, kuru rezultātā jūs tur nonācāt? Tas ietver pagātnes ievainojumu evolūciju, īpaši to, kuri ir saistīti ar personām, kurām būtiska loma jūsu dzīvē, piemēram, vecākiem.
4) Vai gribat būt pilnīgi atklāts ar pārējiem dalībniekiem.
5) Vai esat gatavs saņemt no Svētā Gara dziedināšanu dziļākajās jūsu seksualitātes un afektivitātes zonās..
Mūsu sabiedrībai arvien vairāk nākas saskarties ar “seksuālās revolūcijas” un ģimenes krīzes sekām. Personas problēmu priekšā, kuras radušās to rezultātā, Dzīvības Straumes mērķis ir dažādām kristiešu kopienām piedāvāt līdzekļus, kuri Kristus Miesai ļauj kļūt par redzamu ticības, cerības, mīlestības un dziedināšanas zīmi šajās jomās.
Šis atgriešanās un identitātes atjaunošanas ceļš tāpat ir domāts, lai palīdzētu vīriešiem un sievietēm - mācītājiem, priesteriem, mūkiem un lajiem, kuri ir atbildīgi vai padomdevēji savstarpējo attiecību jomā…(nav svarīgi, kādai Baznīcai viņi pieder), un kuri Dieva tautas locekļus mēģina vest uz identitāti, kura ir samierināta ar sevi, citiem un Dievu.
Dzīvības Straume Briselē ir viena no daudzajām programmām, kuras ir iekļautas vietējās Baznīcās vai kopienās apmēram 10 valstīs.

Par programmu Iesākumā

Uzlūkojiet Kungu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosiet un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. (Psalms 34,6)

Tāds ir mums paredzētais Dieva nodoms, un daži no mums patiešām arī zina, ko nozīmē starot! Taču citu stāvoklis nepārprotami ir atšķirīgs, un tā mēs dzīvojam tikai tik daudz, lai izdzīvotu, ar nopietnām šaubām par savu vērtību un ar dziļu iekšēju vilšanos.

Šo problēmu saknes var sniegties mūsu bērnībā, un, ņemot vērā, ka arī mūsu vecāki ir dzimuši un auguši pirmgrēka skartā pasaulē, pat viņu vislabākie centieni var būt atstājuši negatīvas sekas.

Varbūt daži no mums dzīvo ar ļoti niecīgu piederības apziņu vai arī mēs cīnāmies, lai tikai šeit paliktu. Citiem ir problēmas ar dziļi iesakņojušos grēku. Iespējams, mēs esam šķieduši veltīgas pūles, cik vien sen sevi atceramies, vai arī samierinājušies ar dzīvi, kurā valda neatkarība un kontrole. Tas, ka esam kļuvuši kristieši, nav mums sniedzis nekādu atvieglojumu.

Izejot programmu „Iesākumā”, mēs pārskatām savas galvenās attiecības, paužot pateicību par visu, kas bijis derīgs, taču arī aicinot Dievu, lai Viņš parāda ikvienu jomu, kurā mums nepieciešama Viņa žēlastība un dziedināšana.

Ielikt labus pamatus bija mūsu māšu un tēvu pienākums, bet attiecībās ar līdzcilvēkiem šie pamati tiek pārbaudīti, tāpēc katrai šo personu grupai ir veltīta kāda nodarbība. Tā kā vīriešiem un sievietēm problēmas izpaužas atšķirīgi, dažām nodarbībām ir divas daļas – katram dzimumam sava.