No prāta uz sirdi un vēl tālāk…

No prāta uz sirdi un vēl tālāk… ; Garīgais ceļojums; Stefans Valenta, OFM Conv.; „Es piedāvāju šīs grāmatas saturu ar vienu vienīgu mērķi, tas ir, pievērst sevišķu uzmanību sirdij- pretstatā sātana izplatītajam uzskatam par prāta dievišķošanu visā pasaulē.”

Priesteris Stefans Valenta OFM vairāk kā piecdesmit gadus ir kalpojis dažādās dzīves jomās. Pēc ordinācijas viņš tika norīkots uz kādu pilsētas draudzi, kurā īpaši nodarbojās ar bērnu garīgo formāciju. Uzsākot evaņģelizācijas darbu, viņš izveidoja Baznīcas sabiedrisko attiecību centru, vēlākos gados veidoja radio un televīzijas programmas. Sešdesmitajos gados, būdams Universitātes kapelāns, strādāja ar jauniešiem, mācot viņiem ticības pamatus. Pēc Asīzē pavadīta gada un dziļākas iepazīšanās ar sv. Franciska lūgšanu dzīvi tēvs Valenta Menas Ņujorkā izveidoja sv. Franciska kalna vientuļnieku mītni, kur lielāko daļu laika pavadīja vientulībā, praktizējot to, ko bija mācījis. Vēlāk sekoja sludināšanas kalpošana plašajā pasaulē. Viņa semināru mērķis galvenokārt ir iemācīt cilvēkus lūgties ar sirdi – tēvs Stefans pats to uzskata par misiju, ko saņēmis no Mātes Marijas.

            Šajā grāmatā ir apkopota daudzajos vientuļnieka gados gūtā pieredze par atvērtību Svētā Gara darbībai. Autora mērķis ir palīdzēt mūsdienu cilvēkam sagatavoties ne tikai grūtajiem laikiem, kas mūs sagaida, bet arī Atklāsmes grāmatā cilvēcei apsolītajam miera  laikmetam. Grāmatas lasīšana ļauj soli pa solim veikt ceļojumu no prāta uz sirdi, lai iemantotu dzīves pilnību, kuru Jēzus piedāvā Saviem sekotājiem. Viens no grāmatā iekļautajiem autora apgalvojumiem ir šis:

 

Es piedāvāju šīs grāmatas saturu ar vienu vienīgu mērķi, tas ir, pievērst sevišķu uzmanību sirdij pretstatā sātana izplatītajam uzskatam par prāta dievišķošanu visā pasaulē.”

 

            Ja cilvēks necenšas pretoties mūsdienās izplatītajai kultūrai, viņš nekad neiepazīs tādas sirds īpašības kā ticība, uzticība, mīlestība, paklausība, piedošana, pateicība, pazemība, disciplīna un citas, kuras ļauj lasītājam sasniegt patiesi dziļu garīgo dzīvi Svētā Gara iedvesmā. Tēvs Valenta šo grāmatu ir veidojis kā rokasgrāmatu, kas lasītājam sniedz palīdzību ceļojumā no egocentrisma uz kristocentrismu. Grāmata ir uzrakstīta saprotamā, vienkāršā formā, un tajā izklāstītā mācība viegli integrējama ikviena lasītāja dzīvē. Šis darbs sniedz cerību labas gribas cilvēkiem, kuri vēlas ikdienā līdzināties Jēzum un būt par dzīves paraugu un gaismas avotu tiem, kuri vēl nav atraduši dzīves mērķi.

Jūsu vārds:

Telefons:

E-pasts:

Teksts:

Sūtīt